POLÍTICA DE PRIVACITAT:

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals AS7 CAPITAL, amb CIF: F67169185 informa a l'Usuari que és titular del tractament de les dades de carácter personal  amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per AS7 CAPITAL.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part de Responsable AS7 CAPITAL con CIF: F67169185. Situat a l’adreça C/ BALMES 173 4º 1ª- 08006 BARCELONA BARCELONA.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L'Usuari  és qui envia la informació al Responsable  AS7 CAPITAL, per tant,  és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant AS7 CAPITAL de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

AS7 CAPITAL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

Es exonera a AS7 CAPITAL de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per AS7 CAPITAL sempre que procedeixi de fonts alienes a AS7 CAPITAL.

Cessió de dades a tercers.

AS7 CAPITAL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de lo establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals y Garantia del Derechos Digitales. 

Exercici dels drets del les persones.

En tot moment, podrà vosté exercir els seus drets:

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a AS7 CAPITAL  CIF: F67169185, Dir. Postal: C/ BALMES 173 4º 1ª- Localitat: BARCELONA- CP: 08006 - BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: info@as7capital.com

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@as7capital.com indicant BAIXA a l'assumpte.

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades solicitándoselo al nostre personal, o bé al correu electrònic info@as7capital.com indicant en l'assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (AS7 CAPITAL), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT. 

AS7 CAPITAL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, AS7 CAPITAL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

AVÍS LEGAL:

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'empresa:

Raó social: AS7 CAPITAL CIF: : F67169185

Direcció: C/ BALMES 173 4º 1ª- 08006 - : BARCELONA- BARCELONA

Telèfon: 930388834 E-mail: info@as7capital.com

 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL.

AS/ CAPITAL SCCL inscrita al full 15040 inscripció 1ª del Llibre d’ Inscripcions de cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb data 6 d’ Abril de 2018.

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB.

Aquest web té merament un propòsit informatiu o explicatiu sobre l’ activitat genèrica de la cooperativa. Per a més informació es necessari contactar telefònica o presencialment en els canals disponibles.

El present avís legal (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: as7capital.com

LEGISLACIÓ.

Amb caràcter general les relacions entre AS7 CAPITAL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D'USUARIS.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb AS7 CAPITAL o qualsevol de les seves delegacions.

Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de AS7 CAPITAL. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de AS7 CAPITAL

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS).

AS7 CAPITAL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

AS7 CAPITAL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de AS7 CAPITAL. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de AS7 CAPITAL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

POLÍTICA DE COOKIES:

AS7 CAPITAL, a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que disposa l'article de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE). Les cookies s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web www.as7capital.com  amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació de els usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas d'aquells usuaris que ja siguin clients de AS7 CAPITAL., la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que AS7 CAPITAL. posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de Cookies serà d'aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visiten les pàgines web de AS7 CAPITAL., emplenen formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que AS7 CAPITAL. posa a disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a AS7 CAPITAL, o l'accés a dades per AS7 CAPITAL, per a la prestació dels seus serveis.

AS7 CAPITAL informa als usuaris de les seves pàgines web, de l'existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d'informar-los sobre l'ús i de l'objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l'acceptació de la present Política per part d'aquests usuaris.

AS7 CAPITAL utiliza els següents tipus de cookies:

Classificades per la seva titularitat:

*Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per AS7 CAPITAL

*Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a AS7 CAPITAL., de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de AS7 CAPITAL

Classificades per la seva finalitat: 

Cookies tècniques i / o de personalització: faciliten la navegació, en identificar la sessió, permetre l'accés a eines d'accés restringit, a més de configurar a mida les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l'usuari.

Cookies d'anàlisi i / o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per AS7 CAPITAL (Fonamentalment, Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en la pàgina web visitada per l'usuari.

Recull dades de forma anònima amb la finalitat d'obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades per la seva durada: 

Cookies de sessió: recapten i emmagatzemen les dades mentre l'usuari accedeix a la pàgina web.

Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l'usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus de què es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies.

El fet de no desitjar rebre aquestes Cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de AS7 CAPITAL encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat.

Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s'hauran eliminar aquelles emmagatzemades a l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar a:

@2019 Tots els drets reservats. - Política de Privadesa - AvÍs Legal - Política de Cookies

SUBIR